ETKİNLİKLER

5. 21. YÜZYILDA OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ SEMPOZYUMU

Amaç:

Farklı kurumlarda, okul öncesi eğitim alanında yapılan yenilikçi uygulamaların uygulayıcılar tarafından paylaşılması ve eğitimcilerin birbirlerinden aldıkları farklı örnekleri alanlarında kullanarak eğitim performanslarını ileriye taşıyabilmesi.

Katılımcılar:

Tüm okul öncesi eğitim öğretmenleri (Özel okullar, bağımsız anaokulları, kreşler)

Başvuru Yöntemi:

www.21yyokuloncesiogretmeni.com web sitesi aracılığıyla katılım veya sunum başvurusu

Sempozyum Takvimi:

* Tarihi: 28 NİSAN 2018 CUMARTESİ

* Son Başvuru Tarihi: 26 NİSAN 2018

* Başvuru Yöntemi: Web Sitesi aracılığıyla katılım veya sunum başvurusu

* Sunum Özetlerinin Teslimi için Son Tarih: 16 NİSAN 2018

* Onaylanan Sunumların Açıklanma Tarihi: 20 NİSAN 2018

KONU BAŞLIKLARI:

2018 Sempozyumunda Türkiye’de ve Dünyada öne çıkmış 21.yy Okul Öncesi Eğitim modelleri ele alınacaktır. Sunum içeriği aşağıdaki modellerden herhangi biri ile ilgili öğretim, etkinlik örneği, sınıf yönetimi veya materyal kullanımını içerebilecektir.

o Erken Çocukluk Döneminde Dikkat Çalışması uygulamaları

o İlgi Alanlarına Göre Farklılaştırılmış Eğitim

o Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi Uygulamaları

o Bireysel Öğrenme Patikası: Patikam ve Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB-PYP)

o Erken Çocukluk Döneminde Kullanılan Ölçme Değerlendirme Araçları

o Okul Öncesinde Ses Çalışmaları; Örnek Çalışmalar / Durum İncelemesi

o Erken Çocukluk Döneminde Akıl ve Zekâ Oyunları

o Portfolyo hazırlık, planlama ve sunum süreci

o Okul Öncesi Eğitimde Temel Motorik Gelişmeleri Sağlayan Etkinlikler

o Erken Çocukluk Döneminde STEM ve KODLAMA uygulamaları

o 0-36 Ay Çocukları için Eğitim Programları Eğitim Uygulamaları; Örnek Çalışmalar / Durum İncelemesi

o Erken Çocukluk Döneminde Proje Tabanlı Öğretim; Örnek Çalışmalar / Durum İncelemesi

o Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi Uygulamaları; Örnek Çalışmalar / Durum İncelemesi

o Erken Çocukluk Döneminde Doğa Eğitimi Uygulamaları; Örnek Çalışmalar / Durum İncelemesi

o Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Hakları ve İstismarı Önleme Çalışma Örnekleri

o Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Uygulamaları

AÇIKLAMALAR:

* Sempozyuma izlemek veya sunum yapmak amacıyla katılmak mümkündür. * Tüm başvurular www.21yyokuloncesiogretmeni.com web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

* Sunumlar bireysel veya grup olarak gerçekleştirilebilir.

* Sunum yapacak öğretmenler minimum 200 kelimeden oluşan sunum özetlerini belirlenen tarihe kadar 21yyokuloncesiogretmeni@yuce.k12.tr adresine göndereceklerdir.

* Akademik danışman onayından geçen sunumlar belirlenen tarihte web sitesi aracılığıyla duyurulacaktır.

* Sunum yapacak öğretmenler yukarıda belirlenen alanlarda yaptıkları çalışmaları web sitesinde yer alan örnek sunum doğrultusunda, katılımlı ve uygulamalı olarak hazırlayacak ve meslektaşlarına sunacaklardır.

* Katılımcılar ilgilerini çeken veya kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda katılmak istedikleri sunumları kendileri seçeceklerdir.

* Sunum yapacak öğretmenlere Sunum Belgesi ve katılımcılara da katılım belgesi verilecektir. Tüm sertifikalar Okul Öncesi Eğitim Kurumları Derneği onaylıdır.

* Sunum yapan öğretmenlerin sunumları web sitesinde yayınlanacaktır.

* Sunum yapan öğretmenlerin görev aldıkları kurumların logoları web sitesinde yayınlanacaktır.

* Sunum yapacak öğretmenlerimiz, sunumları ile ilgili tanıtıcı afiş hazırlayacaklardır.